L’ITA. Associació d’Antropologia

L’ITA. Associació d’Antropologia té com a àmbit d’actuació les comarques de la demarcació de Tarragona.  Nascut l’any 1984 a l’escalf de la consolidació de l’àrea d’Antropologia Social a la universitat de les comarques meridionals de Catalunya, l’ITA estableix com a objectius seus impulsar els estudis antropològics i socials, i promoure’n la difusió i fomentar les relacions entre els antropòlegs i entre les persones interessades en els temes propis de l’Antropologia.

L’ITA. Associació d’Antropologia,  pretén constituir un espai de contacte i convivència entre totes aquelles persones que se senten lligades al projecte de consolidació i dinamització de la presència de l’Antropologia a les comarques tarragonines.

L’ITA, tot plegat, vol contribuir a propiciar un major grau d’institucionalització de l’Antropologia en la societat de les nostres comarques. A més, donada la manca d’un col.legi professional propi i, al mateix temps, l’especial sensibilitat de l’Institut per l’extensió de l’activitat dels antropòlegs en els camps aplicats des d’una perspectiva professional, convençuts de què aquest és un terreny a penes explotat però potencialment molt interessant i necessari, sobretot des que la Universitat Rovira i Virgili va comptar  amb la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural,(ara grau en Antropologia i Evolució Humana)  l’ITA té la voluntat de constituir un instrument útil a l’encalç d’aquest objectiu inajornable.